Thaddeus Ó Buachalla

UCC Irish-language Artist in Residence / Ealaíontóir CónaitheachA.i.R. 2024

Údar, file agus cumadóir is ea Thaddeus Ó Buachalla. Rugadh é i gCathair Chorcaí agus bhain sé dochtúireacht amach i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh as an taighde a dhein sé ar litríocht iar-nua-aoiseach sa Ghaeilge – saothar a cuireadh i gcló níos déanaí faoin teideal Clocháin sa Scoilt. Bronnadh duaiseanna ar a úrscéal EL ón Oireachtas agus ins An Post Irish Book Awards. Cuirtear a shaothar taibhfhilíochta, Immram an Phréacháin, ar stáitse go rialta le tionlacan ceoil dá chumadh féin, agus tá sé le foilsiú go luath. Tá úrscéal nua ar na bacáin aige fé láthair.

Thaddeus Ó Buachalla is an author, poet and composer. He was born in Cork City and received a doctorate in UCC for his study of postmodern Irish language literature – a work later published as Clocháin sa Scoilt. His novel EL has received awards from the Oireachtas and the An Post Irish Book Awards. His performance poetry work, Immram an Phréacháin, is regularly staged with music of his own composition, and is soon to be published. He is also currently working on a new novel.